XSGuard





Optymalizacja

W większości przypadków paczka pozwala na największą optymalizację gry.

Aktualizacje

Słuchamy naszych użytkowników oraz staramy się dodawać najlepsze propozycje!

Bezpieczeństwo

Nasza ekipa stara się często aktualizować zabezpieczenia aby mieć pewność że gracze nie używają jakichkolwiek czitów!